Aktualności

Archiwum
27.04.2022

Rekordowe przychody w 2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w 2021 roku rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 2 342,8 mln zł. Były one wyższe o 29,1% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2020 r., a także o blisko 14% w porównaniu z 2019 r., czyli okresem sprzed pandemii.

17.11.2021

Wzrost sprzedaży pomimo rosnących cen surowców

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w III kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 550,3 mln złotych, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBIT w III kwartale osiągnął poziom 7,4 mln zł, a zysk netto 4,0 mln zł. Przychody po dziewięciu miesiącach wyniosły prawie 1,7 mld zł (wzrost o 29,4%), EBIT spadł o 24,1% do 50,3 mln zł, a zysk netto o 27,7% do 39,2 mln zł.

14.09.2021

FO Dębica zwiększa zyski i sprzedaż na szybko odbudowującym się rynku

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 1 142,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwięszając je o 43,2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 42,9 mln i był o 176,8% wyższy niż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Zysk netto wyniół 35,3 mln zł wobec 1,3 mln zł w ubiegłym roku.

13.05.2021

Wzrost sprzedaży w efekcie powracającego popytu na opony, dobre perspektywy FO Dębica na 2021 rok

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 571,0 mln złotych, a więc o 12,2% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk EBIT w I kwartale osiągnął poziom 25,6 mln zł i był wyższy o 0,2 mln zł (0,8%) w stosunku do uzyskanego w I kwartale roku 2020. Zysk netto sięgnął natomiast 20,7 mln zł, czyli był o 8% niższy niż w roku ubiegłym.

22.04.2021

Solidne wyniki FO Dębica pomimo wpływu pandemii na rynek oponiarski

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 1,8 mld zł, o 11,7% niższe niż rok wcześniej. Zysk EBIT osiągnął poziom 80,2 mln zł a zysk netto wyniósł 68,4 mln zł.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA