Aktualności

Archiwum
25.07.2022

Ogłoszenie

Firma Oponiarska Dębica SA ogłasza przetarg na realizację Inwestycji „Budowa Systemu Kogeneracji dla Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy
w ramach Projektu pn. WSPARCIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ FIRMĘ OPONIARSKĄ DĘBICA S.A. POPRZEZ INWESTYCJĘ W ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI”

13.07.2022

Protokół dotyczący wstępnych konsultacji rynkowych

Firma Oponiarska Dębica SA informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych. Wszystkie szczegóły znajdują się w protokole zamieszczonym poniżej.

28.06.2022

Aneks do ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Firma Oponiarska Dębica SA informuje o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych wprowadzającym zmiany dotyczące:
- wydłużenia terminu zakończenia konsultacji
- wydłużenia terminu składania zgłoszeń
- rozszerzenia form komunikacji po przeprowadzonym pierwotnym spotkaniu konsultacyjnym.

06.06.2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących wyboru Generalnego Wykonawcy w zakresie budowy instalacji systemu kogeneracyjnego w ramach projektu „Wsparcie ochrony środowiska naturalnego przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

18.05.2022

Mocny wzrost przychodów i zysku w pierwszym kwartale 2021

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, po rekordowym pod względem przychodów 2021 r. kontynuuje wzrosty. W I kwartale 2022 r. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 796,9 mln zł i były one większe o blisko 40% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA