Znaczny wzrost przychodów. Zyski pod presją rosnących cen surowców

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w pierwszym półroczu 2022 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 596 mln zł i był to wzrost o blisko 40% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Z kolei EBIT po sześciu miesiącach roku wyniósł 32,1 mln zł i był niższy o 25,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a zysk netto był na poziomie 29 mln zł (-17,8% r/r).

Po pierwszym półroczu oceniamy naszą sytuację jako dobrą. Mamy bardzo bezpieczną sytuację finansową i płynnościową, a do tego mieliśmy do czynienia z wysokim popytem i rosnącymi cenami, co przełożyło się na wzrost naszych przychodów. Jednak z uwagi na coraz wyższe ceny wszystkich kluczowych dla naszej działalności surowców, nasze marże były pod presją. Marża zysku brutto w relacji do przychodów w I półroczu spadła do 2,8% z 4,9% rok wcześniej, a marża EBIT w relacji do przychodów spadła na poziom 2% z 3,8% za pierwsze półrocze 2021 r. – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Negatywny wpływ wzrost kosztów na prowadzoną działalność był szczególnie widoczny w II kwartale 2022 r. Pomimo wzrostu przychody ze sprzedaży w II kwartale o ok. 40% r/r do 799,1 mln zł, w tym okresie EBIT wyniósł -10,0 mln zł (-157,8% r/r), a wynik netto był na poziomie -6,7 mln zł.

 WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

w mln PLN

1H 2022 r.

1H 2021 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

1 596

1 142

+39,7%

Zysk z działalności

operacyjnej (EBIT)

32

43

-25,2%

Zysk netto

29

35

-17,8%

 Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w I półroczu 2022 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 414,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36,4% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wzrosła aż o blisko 73% do 181,6 mln zł.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wyniosła 2,1% wobec 3,8% w I półroczu 2021 r., a marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 15,4% w I półroczu 2021 r. do 8,3% w analogicznym okresie 2022 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. koszty bezpośrednich surowców i materiałów na jednostkę wyrobu były wyższe: o 42,8% wobec pierwszego półrocza 2021 r. oraz o 14,3% wobec pierwszego kwartału 2022 r. Jest to wynik utrzymującego się wzrostu cen surowców na rynku. Warto jednak podkreślić, że znajdujemy się w dość bezpiecznej sytuacji finansowej, dzięki której łatwiej nam przejść przez turbulencje na globalnym rynku surowców – ocenia Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA