Kontakt

Firma Oponiarska Dębica S.A.

ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica
POLSKA

tel: + 48 14 670 28 31 
fax: +48 14 670 09 57 


 

Regon 850004505

NIP PL 8720003404

BDO 000031373

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,nr rejestru KRS 0000045477, wysokość kapitału zakładowego 110 422 000 PLN (wpłacony w całości)

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa - pobierz plik

Biuro Obsługi Klienta:

tel: (14) 680 18 88

Dział Obsługi Gwarancyjnej:

faks: (14) 681 36 61

email: obsluga_gwarancyjna@goodyear.com

Dział Marketingu:

email: marketing@goodyear.pl

W celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony przetwarzanych danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. 

Dane kontaktowe: 

Magdalena  Korga, inspektor_ochrony_danych@goodyear.com

 

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA