Stabilna sytuacja finansowa pomimo wpływu pandemii na wyniki

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I półroczu 2020 r. przychody w wysokości blisko 800 mln zł, czyli o 25,2% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. Przychody w samym II kwartale tego roku wyniosły 288,7 mln zł, czyli były o 41,7% niższe od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Wpływ na poziom przychodów miały przede wszystkim ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem był spadek popytu rynkowego w Polsce i Europie. Przełożyło się to na decyzję Spółki o czasowym wstrzymaniu produkcji w zakładzie w Dębicy, co miało wpływ na wyniki I półrocza, w szczególności II kwartału.

W pierwszym półroczu 2020 r. zysk EBIT wyniósł 15,5 mln zł, tj. był o 79,2% niższy w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale wynik EBIT wyniósł -9,8 mln zł, czyli był o 162% niższy w porównaniu do II kwartału 2019 r.

W I półroczu 2020 r. zysk netto wyniósł 1,3 mln zł, czyli był o 98,2% niższy w porównaniu do I półrocza 2019 r, natomiast w II kwartale tego roku Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 21,2 mln zł.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear po I półroczu 2020 r. stanowiła 90,2% sprzedaży ogółem, wobec 90,0% w analogicznym okresie 2019 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 78,2 mln zł, a ich udział w przychodach ogółem wyniósł 9,8%. 

W I półroczu 2020 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 11 mln zł i były o 0,1 mln zł  niższe niż w tym samym okresie 2019 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,4% wobec 1,0% za I półrocze roku ubiegłego.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I połowie 2020 r.

w mln zł

2Q 2020 r.

2Q 2019 r.

Zmiana

1H 2020 r.

1H 2019 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

288,7

495,6

-41,7%

797,8

1 066,7

-25,2%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

-9,8

15,8

-162%

15,5

74,6

-79,2%

Wynik netto

-21,2

15,1

-240,4%

1,3

73,6

-98,2%

„Walka z pandemią COVID-19 w I półroczu br. spowodowała spowolnienie gospodarcze w Polsce i Europie, co przełożyło się także na znaczący spadek popytu rynkowego w branży oponiarskiej. Związane z tym czasowe wstrzymanie produkcji w naszej fabryce w Dębicy oraz mniejsza liczba zamówień wpłynęły na pogorszenie naszych wyników w I połowie 2020 r. Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, dlatego wdrożyliśmy odpowiednie procedury sanitarne już na początku pandemii i dostosowaliśmy naszą organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Nasza sytuacja finansowa, w tym jej płynność, jest na bezpiecznym poziomie, dzięki odpowiedzialnej polityce prowadzonej przez Spółkę w tym obszarze. Dlatego też jako Zarząd zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 56,3 mln zł, czyli 4,08 zł na akcję, pozostając Spółką, która regularnie od ponad 20 lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.” – mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA