Osłabienie popytu i czasowe zawieszenie produkcji z powodu pandemii przełożyło się na słabsze wyniki w I kwartale w ujęciu r/r

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 509,1 mln złotych, o 10,9% niższe w ujęciu rok do roku. Zysk EBIT w I kwartale osiągnął poziom 25,4 mln zł i był niższy o 56,8% w stosunku do uzyskanego w I kwartale roku 2019. Zysk netto sięgnął natomiast 22,5 mln zł, czyli był o 61,5% niższy niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosła 463,0 mln zł, tj. o 39,8 mln zł mniej w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. W pierwszym kwartale 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,9 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r. 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,9 mln zł, o 0,3 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,2 proc. wobec 1,0 proc. za pierwszy kwartał roku ubiegłego i pozostaje na względnie stałym poziomie.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2020 roku:

w mln PLN

1Q 2020

1Q 2019

Zmiana

Przychody  ze sprzedaży

509,1

571,1

-10,9%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

25,4

58,8

-56,8%

Zysk netto

22,5

58,5

-61,5%

 Na osłabienie wyników w ujęciu rok do roku miały wpływ spadek popytu na rynku opon i w konsekwencji czasowe zawieszenie produkcji w okresie 21 marca - 17 kwietnia tego roku związane z pandemią koronawirusa. Nieprzerwanie prowadziliśmy w tym okresie działalność sprzedażową i dystrybucyjną, jednak wpływ COVID-19 na popyt rynkowy w Polsce i innych krajach europejskich nadal jest widoczny. Staramy się minimalizować możliwe negatywne skutki obecnej sytuacji na Spółkę. Monitorujemy sytuację rynkową oraz wpływ pandemii na naszą branżę i podejmujemy odpowiednie decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony naszej działalności w obecnych dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Nasza sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna, co jest efektem odpowiedzialnej polityki prowadzonej w tym zakresie od wielu lat. – dodał Leszek Szafran.

 

 

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA