Poprawa sytuacji rynkowej i wyższa sprzedaż do podmiotów niepowiązanych

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I półroczu 2016 roku

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zanotowała w I półroczu bieżącego roku przychody
w wysokości 905,3 mln zł, czyli o 3,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Przychody w samym II kwartale tego roku wyniosły 453,6 mln zł, czyli były na poziomie zbliżonym do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2016 roku zysk EBIT wyniósł 55,6 mln zł, tj. był o 31,5% niższy w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale wynik EBIT wyniósł 25,5 mln zł, czyli był o 13% niższy w ujęciu rok do roku.

W I półroczu 2016 roku zysk netto wyniósł 57,9 mln zł, czyli był o 19,4% niższy w porównaniu do I półrocza 2015 roku. Zysk netto wypracowany w II kwartale tego roku wyniósł 29 mln zł, co oznacza, że był o 20% niższy w porównaniu do II kwartału 2015 r.

Wpływ na dynamikę wyników minionego półrocza w ujęciu rok do roku miał dodatkowy przychód wynikający z rozliczenia związanego z mechanizmem wyrównywania marż w transakcjach z podmiotami Grupy Goodyear, który w I półroczu 2015 roku podwyższył uzyskaną marżę brutto o 43 mln zł, a który nie wystąpił w I półroczu br.

Przychody ze sprzedaży po I półroczu 2016 roku uzyskane od podmiotów z Grupy Goodyear stanowiły 90,7% sprzedaży ogółem, wobec 91,9% w analogicznym okresie 2015 roku. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 10,7% w ujęciu rok do roku. Jej udział w przychodach ogółem wzrósł z 8,1% do 10,7% (r/r). 

W I półroczu 2016 roku koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 40,9 mln zł i były o 11,3% wyższe niż w tym samym okresie 2015 roku. Wzrost tych kosztów wynikał m.in. z wyższych wydatków marketingowych oraz bonusów handlowych dla klientów Spółki.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym półroczu 2016 roku o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców. 

Szczegółowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia tabela poniżej:

w mln zł

2Q 2016 r.

2Q 2015 r.

Zmiana

1H 2016 r.

1H 2015 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

453,6

458,1

-1,0%

905,3

939,5

-3,6%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

25,5

29,3

-13,0%

55,6

81,2

-31,5%

Zysk netto

29,0

36,3

-20,0%

57,9

71,9

-19,4%

W I półroczu 2016 roku wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 39,9 mln zł. Przeznaczono je głównie na dostosowanie procesu produkcji opon do samochodów osobowych
z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance), które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. 

Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, był w pierwszym półroczu 2016 roku we wszystkich segmentach wyższy niż w analogicznym okresie roku 2015. Pomimo, że skutecznie - o 10,7%, zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych, nadal widzimy możliwości poprawy osiąganych wyników finansowych. Obecnie obserwowane tendencje rynkowe pozwalają z optymizmem patrzeć na perspektywy kolejnych kwartałów – mówi Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA