Dalszy wzrost sprzedaży do podmiotów niepowiązanych

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 451,3 mln złotych, o 4,3% niższe w ujęciu rok do roku.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po trzech kwartałach 2016 roku.   

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży
w wysokości 451,3 mln złotych, o 4,3% niższe w ujęciu rok do roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. były one niższe o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.

Zysk EBIT w trzecim kwartale br. osiągnął poziom 19,2 mln zł i był niższy o 29,2% w stosunku do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. EBIT wyniósł 74,8 mln zł, co oznacza spadek o 30,7% w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. Zysk netto w trzecim kwartale 2015 r. sięgnął 22,3 mln zł, czyli był o 24,8% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. zysk netto był niższy o 21% w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. 

Wpływ na dynamikę wyników minionych trzech kwartałów w ujęciu rok do roku miał dodatkowy przychód wynikający z rozliczenia związanego z mechanizmem wyrównywania marż w transakcjach z podmiotami Grupy Goodyear, który w okresie 9 miesięcy 2015 roku podwyższył uzyskaną marżę brutto o 43 mln zł, a który nie wystąpił w bieżącym roku.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear w trzecim kwartale 2016 r. stanowiła 90,4% sprzedaży ogółem, wobec 92,6% w analogicznym okresie 2015 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 130,4 mln zł, co oznacza, że wzrosła o 24,7% w ujęciu rok do roku. Jej udział w przychodach ogółem wzrósł z 7,4% do 9,6% (r/r). Przeciętne jednostkowe koszty produkcji były niższe w trzech kwartałach 2016 r. o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przede wszystkim dzięki niższym cenom surowców. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 61,2 mln zł, czyli były o 6,1% wyższe niż w okresie trzech kwartałów 2015 r. Wzrost tych kosztów wynikał m.in. z wyższych wydatków marketingowych oraz bonusów handlowych dla klientów Spółki.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w trzecim kwartale i po trzech kwartałach 2016 r.

w mln PLN

3Q 2016 r.

3Q 2015 r.

Zmiana

1-3Q 2016 r.

1-3Q 2015 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

451,3

471,5

-4,3%

1 356,6

1 411,0

-3,9%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

19,2

26,8

-28,2%

74,8

108,0

-30,7%

Zysk netto

22,3

29,6

-24,8%

80,2

101,5

-21,0%

W okresie trzech kwartałów 2016 roku wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 54,9 mln zł. Przeznaczono je głównie na dostosowanie procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance) oraz produkcji opon o rozmiarach 18 cali, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w Europie, w okresie trzech kwartałów 2016 roku oceniamy pozytywnie. Dynamicznie rosła sprzedaż opon do samochodów osobowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wzrosła także sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w Europie Zachodniej, która jest dla nas głównym rynkiem sprzedaży tego produktu. W okresie trzech kwartałów znacząco zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych – o 24,7%, w efekcie stanowiła ona w tym okresie blisko 10% naszej sprzedaży. Na bieżąco analizujemy tendencje rynkowe, w tym m.in. rosnące zapotrzebowanie na opony o wysokich osiągach, dostosowując naszą produkcję do zmieniających się potrzeb klientów – mówi Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Więcej informacji udziela
Urszula Korzec
urszula_korzec@goodyear.com
Telefon: +48 14 695 17 50

Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego Spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest największym w Europie i jednym z największych na świecie zakładów koncernu Goodyear. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA