Indeks prędkości i nośności

Poznaj indeksy określające maksymalną prędkość opony oraz maksymalne jej obciążenie.

Indeks prędkości
Określa maksymalną prędkość opony wyrażoną w km/h. Na podstawie tego indeksu odczytuje się prędkość, która jest maksymalną dopuszczalną prędkością przewidzianą dla danej opony. Np.: jeżeli opona DĘBICA FURIO o rozmiarze 185/70 R14 o symbolu prędkości H=210 km/h będzie eksploatowana przy prędkościach przekraczających 210 km/h ulegnie zniszczeniu.
 

Symbol prędkości  Max. prędkość (km/h) Symbol prędkości   Max. prędkość (km/h)
 A1  5  K  110
 A2  10  L  120
 A3  15  M  130
 A4  20  N  140
 A5  25  P  150
 A6  30  Q  160
 A7  35  R  170
 A8  40  S  180
 B  50  T  190
 C  60  U  200
 D  65  H  210
 E  70  V  240
 F  80  W  270
 G  90  Y  300
 J  100    


Indeks nośności
Określa maksymalną nośność opony (maksymalne jej obciążenie) wyrażoną w kilogramach. Na podstawie tego indeksu określa się maksymalne obciążenie przypadające na daną oponę. Np.: opona DĘBICA VIVO o rozmiarze 185/65 R15 posiada indeks nośności 88, dla którego odczytana z tabeli maksymalna nośność przewidziana dla tej opony wynosi 560 kg. Takie obciążenie opony, czyli 560 kg jest dopuszczalne jako najwyższe podczas jej eksploatacji. Jeżeli obciążenie przekroczy tę wartość opona ulegnie uszkodzeniu, bądź zniszczeniu.

Indeks nośności Nośność (kg) Indeks nośności Nośność (kg) Indeks nośności Nośność (kg)
48 180 49 185 50 190
51 195 52 200 53 206
54 212 55 218 56 224
57 230 58 236 59 243
60 250 61 257 62 265
63 272 64 280 65 290
66 300 67 207 68 315
69 325 70 335 71 345
72 355 73 365 74 375
75 387 76 400 77 412
78 425 79 437 80 450
81 462 82 475 83 487
84 500 85 515 86 530
87 545 88 560 89 580
90 600 91 615 92 630
93 650 94 670 95 690
96 710 97 730 98 750
99 775 100 800 101 825
99 775 100 800 101 825
102 850 103 875 104 900
105 925 106 950 107 975
108 1000 109 1030 110 1060
111 1090 112 1120 113 1150
114 1180 115 1215 116 1250
117 1285 118 1320 119 1360
120 1400 121 1450 122 1500
123 1550 124 1600 125 1650
126 1700 127 1750 128 1800
129 1850 130 1900 131 1950
132 2000 133 2060 134 2120
135 2180 136 2240 137 2300
138 2360 139 2430 140 2500
141 2575 142 2650 143 2725

 

 

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA