Przychody i zysk netto mocno w górę. Znacząca poprawa marży brutto

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w IV kwartale 2022 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 851,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30,9% r/r. Zysk EBIT w IV kwartale osiągnął poziom 43,2 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej, a zysk netto był na poziomie 40 mln zł w porównaniu z 3,4 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Z kolei w całym 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 3,28 mld zł (wzrost o 39,9% r/r), EBIT zwiększył się o 54,4% do 78,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 72,6 mln zł (wzrost o 70%).

W całym 2022 r. działaliśmy w dość wymagających warunkach, przede wszystkim z uwagi na dynamicznie zwiększające się koszty energii, gazu, transportu oraz surowców. W przypadku surowców, zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, wzrosły m.in. ceny sadzy, kordu tekstylnego, czy też chemii. Jednak pomimo wysokich kosztów działalności rok 2022 kończymy z bardzo dobrymi wynikami. Wpływ na to miały m.in. nasze istotnie zwiększone przychody rok do roku – zarówno w przypadku podmiotów niepowiązanych, jak i powiązanych, a także wypracowane marże. Przede wszystkim nasza marża brutto w 2022 r. wyniosła 106,5 mln zł i była wyższa o 37,6% w stosunku do 2021 r. Podsumowując, biorąc pod uwagę liczne wyzwania, miniony rok możemy uznać za udany pomimo wymagających i ciagle niestabilnych warunków rynkowych – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

w mln PLN

4Q 2022

4Q 2021

Zmiana

2022

2021

Zmiana

 
 

Przychody ze sprzedaży

851,2

650,3

30,9%

3 278

2 342,8

39,9%

 

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

43,2

0,6

7100%

78,6

50,9

54,4%

 

Wynik netto

40

3,4

1076,5%

72,6

42,7

70%

 

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2022 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 921,6 mln zł, co oznacza, zę były one wyższe o 40,6% w stosunku do 2021 r. Z kolei sprzedaż w całym roku do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 34,6% do 356,4 mln zł.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA