Wyraźna poprawa wyników w porównaniu z IV kwartałem 2015 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale bieżącego roku przychody w wysokości 451,7 mln zł, czyli o 6,2% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku i o 27,4% wyższe w porównaniu z IV kwartałem minionego roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. zysk EBIT wyniósł 30,1 mln zł, tj. był o 42,0% niższy w ujęciu rok do roku. Oznacza to widoczną poprawę – wzrost o 55,5 mln zł - w porównaniu do IV kw. 2015 roku, kiedy to na poziomie działalności operacyjnej odnotowano stratę w wysokości 25,4 mln zł.

W I kwartale 2016 roku zysk netto wyniósł 28,9 mln zł, czyli był o 18,8% niższy w porównaniu do I kwartału 2015 roku. Wynik ten jest o 51,5 mln zł lepszy od osiągniętego w IV kwartale minionego roku, kiedy to Spółka wykazała stratę netto w kwocie 22,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży po I kwartale 2016 r. uzyskane od podmiotów z Grupy Goodyear stanowiły 90,0% sprzedaży ogółem, wobec 91,7% w analogicznym okresie 2015 roku Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 7,1% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 r. wartość ta jest większa o 69,4%. Jej udział w przychodach ogółem wzrósł z 8,8% do 10% (r/r). W samym IV kwartale 2015. wynosił on 7,8%. Jednocześnie w ujęciu rok do roku wzrosła marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych z 6,1% do 15,6%

W I kwartale 2016 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 20,1 mln zł i były o 8,0% wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. Wzrost tych kosztów wynikał m.in. z wyższych wydatków marketingowych oraz bonusów handlowych dla klientów Spółki.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2016 roku o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Szczegółowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku przedstawia tabela poniżej: 

w mln PLN

1Q 2016 r.

1Q 2015 r.

Zmiana

4Q 2015 r.

Przychody

ze sprzedaży

451,7

481,4

-6,2%

354,6

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

30,1

51,9

-42,0%

-25,4

Zysk netto

28,9

35,6

- 18,8%

-22,6

W I kwartale 2016 roku wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 22,3 mln zł. Przeznaczono je głównie na dostosowanie procesu produkcji opon do samochodów osobowych
z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance), które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, był w pierwszym kwartale 2016 roku we wszystkich segmentach wyższy niż w analogicznym okresie roku 2015. Spadek dotyczył tylko opon rolniczych, z których produkcji wycofaliśmy się na początku 2015 roku. Skuteczne wykorzystanie sprzyjających warunków rynkowych, w połączeniu z efektywnie i konsekwentnie realizowanym programem redukcji kosztów produkcji, pozwoliły nam na osiągnięcie dobrych wyników finansowych. Szczególnie cieszy nas wzrost sprzedaży do podmiotów niepowiązanych o 7,1% oraz ponad dwukrotny wzrost marży brutto ze sprzedaży w tym segmencie. Obecnie obserwowane tendencje rynkowe pozwalają z optymizmem patrzeć na perspektywy 2016 roku. Szczególnie cieszy nas dynamiczny wzrost rynku opon do samochodów ciężarowych, w którym to segmencie rozszerzamy gamę naszych produktów, dzięki przeprowadzonym w 2015 roku inwestycjom – mówi Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA