Wyniki finansowe

(dane w tys. zł)   Plik do pobrania: zestawienie wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie danych 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiał
1 765 584 1 678 676 1 963 453 1 932 268 2 056 055 1 815 175
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  82 622 51 658 122 391 99 622 119 747 80 256
Zysk (strata) brutto  86 819 52 008 121 569 102 589 122 023 83 336
Zysk (strata) netto  78 913 64 753 119 574 89 752 112 739 68 392
Aktywa  1 431 948 1 451 820 1 648632 1 691 457 1 751 030 1 818 556
Liczba akcji  12 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Kapitał własny  999 803 1 025 080 1 112 218 1 112 252 1 157 634 1 169 711

 

 

 

 

Notowania

Kurs na dzień 2022-08-10:
62.8 zł
0%

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA