Wyniki finansowe

(dane w tys. zł)   Plik do pobrania: zestawienie wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie danych 

  2018 2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1 932 268 2 056 055 1 815 175 2 342 828 3 277 965
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 622 119 747 80 256 50 880  78 571
Zysk (strata) brutto 102 589 122 023 83 336 54 800  91 610
Zysk (strata) netto 89 752 112 739 68 392 42 679  72 597
Aktywa 1 691 457 1 751 030 1 818 556 1 980 569  2 214 744
Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750  13 802 750
Kapitał własny 1 112 252 1 157 634 1 169 711 1 161 044  1 201 619

 

 

 

 

Notowania

Kurs na dzień 2024-04-12:
77.2 zł
-0.26%

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA