Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wybieraniem biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

Archiwum

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA

  • tel: + 48 14 670 28 31,
  • tel: +48 22 571 59 00,
  • fax: +48 14 670 09 57