1937

Początek - Historia Firmy Oponiarskiej Dębica rozpoczyna się w 1937 r., kiedy to polski rząd podjął decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jednym z elementów miała być filia poznańskiego "Stomilu", która rozwijała produkcję dla wojska. Jako miejsce lokalizacji fabryki wybrano Dębicę. Specjaliści mieli za zadanie opracowanie wszystkich planów budowy fabryki do końca 1937 r. Wstępny projekt technologiczny był dziełem E.Hoovrera ze Stanów Zjednoczonych, który specjalnie w tym celu przyjechał do Polski. W pracach pomagał mu Edward Wróblewski, kierownik działu budowlanego "Stomilu" Poznań. Projekt techniczny opracowany został przez specjalistów amerykańskiej firmy General Tire, we współpracy z trzema polskimi inżynierami: Kazimierzem Obrębskim, Henrykiem Saganem i Wiktorem Piotrowskim. Prace wstępne przy budowie Fabryki Gum Jezdnych "Stomil" rozpoczęły się wiosną 1937 r. Zasadnicze prace budowlane wystartowały 26 lutego 1938 r. Budowa hali produkcyjnej zakończyła się po kilkunastu miesiącach. Powstał obiekt o kubaturze 59,5 tys. metrów sześciennych. W czerwcu 1938 r. przystąpiono do montażu maszyn i urządzeń. Do fabryki zakupiono najnowocześniejsze, jak na owe czasy, maszyny angielskiej firmy Francis Shaw Company Ltd Manchester. Dokumentacja techniczna, w tym technologia produkcji opon, opracowana została przez poznańskich konstruktorów na podstawie licencji współpracującego ze Stomilem amerykańskiego przedsiębiorstwa General Tire and Rubber Company. Prace budowlane i montażowe trwały do końca 1938 r. Roboty budowlane kontynuowano również zimą 1939 r. W sumie oddano do użytku obiekty przemysłowe o łącznej powierzchni 9,5 tys. metrów kwadratowych i kubaturze 73,5 tys. metrów sześciennych. Koszty budowy wyniosły 300 tysięcy złotych. Pierwszą dębicką oponę wyprodukowano 30 marca 1939 r. Oficjalne otwarcie Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy odbyło się 4 kwietnia 1939 r. W uroczystości udział wziął m.in. twórca COP-u Eugeniusz Kwiatkowski, władze województwa krakowskiego, powiatu dębickiego i miasta oraz przedstawiciele generalicji z Ministerstwa Spraw Wojskowych. W fabryce w Dębicy po uruchomieniu produkcji pracowało 260 robotników - w systemie trzyzmianowym oraz 16 pracowników inżynieryjno-technicznych i 9 osób w administracji. Na początku produkcja była niewielka, wytwarzano ok. 350 sztuk kompletów ogumienia (opon i dętek) na dobę, w siedmiu różnych rozmiarach. Przeznaczone były w całości dla polskiej armii. Zdolność produkcyjna fabryki wynosiła 600 kompletów. W ciągu 5 miesięcy opanowano całkowicie technologię produkcji. Latem 1939 r. w fabryce pracowało już 600 osób. Rosła produkcja, wprowadzano nowe asortymenty. Rozwój fabryki przerwał niestety wybuch II wojny światowej.

1939 - 1945

W 1940 r. poznański "Stomil" wraz z dębicką filią - Fabryką Gum Jezdnych, został kupiony od władz okupacyjnych przez niemiecki koncern Continental Gummiwerke AG Hannower. Otrzymał nową nazwę: "Posener Gummiwerke".

1945-1950

Pierwsze powojenne lata zakładu upłynęły na rewindykacji maszyn oraz urządzeń z Niemiec oraz odtworzeniu technologii i produkcji z okresu przedwojennego. Udało się tego dokonać w ciągu kilku lat.

1953-1960

Pierwsza połowa lat 50-ych to okres centralnego Planu Sześcioletniego. Zakład musiał sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na ogumienie. Konieczne stało się zwiększenie produkcji. Aby to osiągnąć prowadzone były duże inwestycje, zmieniano technologie produkcji, zbudowano kilka dużych obiektów, zakupiono także nowocześniejsze maszyny i urządzenia.

1961-1969

Dekada lat sześćdziesiątych to okres dalszego intensywnego rozwoju fabryki. Budowano nowe obiekty przemysłowe, modernizowano park maszynowy, przede wszystkim jednak rozpoczęły się prace nad unowocześnianiem ogumienia. Dużą inwestycją, realizowaną od podstaw, była budowa hali produkcji opon rowerowych. Stworzono także podwaliny pod zaplecze naukowo-badawcze.

1970-1979

Lata siedemdziesiąte oznaczały wielki przełom w historii dębickiej firmy. Do seryjnej produkcji wprowadzono osobowe opony radialne, zbudowano kilka dużych wydziałów produkcyjnych, w tym Wytwórnię Osobowych Opon Radialnych i Centralną Wytwórnię Dętek.

1980-1989

Już pod koniec lat siedemdziesiątych można było zauważyć kryzys, jaki zaczynała przeżywać polska, centralnie sterowana gospodarka.
W latach 1980-1981 doszło do zdecydowanego zahamowania rozwoju firmy. Pod koniec pierwszej połowy lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowej Wytwórni Opon Ciężarowych i Rolniczych. Budowa hali zakończyła się na przełomie 1986 i 1987 r. Później prowadzono prace montażowe. Nowy zakład oddano do użytku pod koniec 1988 r. Docelowo produkcja w nim miała wynosić 800 tys. sztuk opon rocznie. Zatrudnienie znalazło 700 pracowników.

1990-2000

Ostatnie dziesięć lat dwudziestego wieku to okres restrukturyzacji i dostosowywania "Stomilu" do nowych realiów gospodarczych, w tym zakończonego sukcesem procesu prywatyzacji.
Przełomowym rokiem w historii firmy był 1991 r. Rozpoczął się wtedy pierwszy etap prywatyzacji, czyli przekształcenie firmy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Pierwsze notowanie akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyto się 24 listopada 1994 r. Zwieńczenie procesu prywatyzacji przypadło na 2 grudnia 1995 r., kiedy sprzedano inwestorowi strategicznemu - The Goodyear Tyre & Rubber Company pakiet akcji Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału akcyjnego przeprowadzonego na początku 1996 r., amerykański koncern objął większościowy pakiet, tj. 50,79% akcji.

2000-2008

Centrum Logistyczne w Tarnowie

W październiku 2000 r., firma F.B.H. Skalski wybudowała dla TC Dębica S.A. nowoczesne Centrum Logistyczne. Obiekt jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu w Polsce. Rozmiary powierzchni magazynowej Centrum odpowiadają powierzchni dwóch boisk do piłki nożnej, tj. 30 tys. metrów kwadratowych. Koszt pierwszego etapu budowy wyniósł około 12 mln dolarów. Pięć lat później, w październiku 2005 r. zakończono dalszą rozbudowę Centrum Logistycznego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w Tarnowie. Centrum powiększono o kolejne 16 tys. m2 i powierzchnia magazynowa zwiększyła się ogółem do 46 tys. m2. Wartość obiektu wynosi obecnie ponad 20 mln dolarów. Tarnowski magazyn wyposażony jest m. in. w 46 nowoczesnych doków przeładunkowych do obsługi samochodów ciężarowych.

Likwidacja Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek - sierpień 2006 r. CORiD zakończyło działalność ze względu na straty, które przez ostatnie lata przynosiło w wyniku trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej importem tanich produktów z krajów azjatyckich. Pomimo przeprowadzonych restrukturyzacji, Centrum nie było ono w stanie obniżyć kosztów na tyle, aby być rentowne.

Duże inwestycje

Firma Oponiarska Dębica S.A. ogłosiła w lutym 2007 r., że planuje zainwestować ponad 100 mln dolarów w rozwój produkcji opon do samochodów o wysokich osiągach. Inwestycje zostaną zrealizowane w najbliższych czterech latach. Planowana inwestycja to modernizacja i zwiększenie istniejących mocy produkcyjnych w zakresie opon samochodowych do jazdy z wysokimi oraz bardzo wysokimi prędkościami (opony high performance i ultra high performance). Z kolei kwietniu 2007 r., firma ogłosiła, że przeznaczy ponad 8,5 mln dolarów w celu zwiększenia produkcji opon do samochodów ciężarowych.

Rezygnacja prezesa Z. Chabowskiego

Zdzisław Chabowski, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Goodyear Dunlop Tires Polska poinformował 4 października 2007 r. o zamiarze rezygnacji ze stanowiska. Z.Chabowski pełnił obowiązki Prezesa Zarządu obu firm do 31 grudnia 2007 r. Z Firmą był związany od 1978 roku. Jego następca, Jacek Pryczek obowiązki Prezesa zaczął pełnić 1 stycznia 2008 roku.

 Dębica w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zezwoliła 28 lutego 2008 r. Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Spółka dostała tym samym zielone światło na rozpoczęcie w Dębicy inwestycji w rozwój produkcji nowoczesnych opon wyższych klas. Projekt ma być realizowany w najbliższych czterech latach i kosztować 298 mln zł.


Wzrost udziałów Goodyeara w TC Dębica S.A.


W lutym 2008 r. firmy The Goodyear Tire & Rubber Company oraz PZU ogłosiły, że osiągnięto porozumienie, które znacząco poprawi wartość Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dla wszystkich jej udziałowców oraz pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości inwestorom i umożliwi im większy wkład w działalność Spółki.

Porozumienie to, zgodne z ustaloną strategią Goodyeara, jest przykładem wyraźnego zaangażowania koncernu w długofalową wartość i stabilność Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. W ramach porozumienia Goodyear poinformował, iż w ciągu następnych 18 miesięcy dołoży wszelkich starań, aby ogłosić wezwanie na pozostałe akcje Spółki.

The Goodyear Tire & Rubber Company od kwietniu 2008 r. posiada 65,99% udziałów w kapitale zakładowym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

2009

70-lecie powstania Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Historia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna rozpoczyna się w 1937 roku kiedy to rząd polski podjął decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prace przy budowie Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy rozpoczęły się wiosną 1937 r. Dwa lata później, 30 marca 1939 roku wyprodukowano pierwszą oponę, a fabryka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 4 kwietnia 1939 roku.

Po raz pierwszy w swojej 70-letniej historii Firma Oponiarska Dębica S.A.miała zaszczyt gościć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego. Podczas pobytu na terenie fabryki Prezydent Lech Kaczyński, oprowadzany przez Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jacka Pryczka, obejrzał najnowsze linie produkcyjne, zapoznał się z zakresem inwestycji w zakładzie oraz sytuacją przedsiębiorstwa w obecnych realiach rynkowych.

Firma Oponiarska Dębica S.A. otrzymała nagrodę i tytuł „Lidera Polskiej Transformacji” w plebiscycie zorganizowanym przez miesięcznik ekonomiczny "Forbes". Dębica jest jedynym przedsiębiorstwem z branży oponiarskiej wyróżnionym przez kapitułę konkursu.

Producenta opon z Dębicy nagrodzono w kategorii „Transport, spedycja, logistyka, motoryzacja i pokrewne”. Wybór laureatów przebiegał spośród przedsiębiorstw, które osiągnęły 200 mln zł przychodu i w ostatnich 5 latach nie zanotowały strat. Najlepsze z nich zostały ocenione pod kątem m.in. sukcesów w kraju, ekspansji zagranicznej oraz innowacyjności.

2010-2013

Od 2010 r. Kolejny krok w XXI wiek. Fabryka otrzymuje kolejne certyfikaty jakości (ISO 9001, QS 9000, ISO 14001, ISO/TS 16949). Jest jednym z największych pracodawców w regionie i jednym z największych eksporterów w Polsce. Marka Dębica pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Uzyskuje Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w latach 2011 – 2013 inwestuje 70,4 mln USD.

Inwestycje dotyczą całości procesów produkcyjnych, w tym zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji opon. Dębicka Spółka, jako lider branży oponiarskiej w Polsce i największy eksporter Podkarpacia, rozpoczyna realizację procesu inwestycyjnego jeszcze przed wejściem w życie nowej dyrektywy Unii Europejskiej, która zaczęła obowiązywać od 1 listopada 2012 roku. Nowy wymóg narzuca na producentów opon etykietowanie. Uwzględniać takie parametry techniczne, jak: efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej nawierzchni i poziom hałasu. Ta strategiczna decyzja pozwoliła Spółce utrzymać konkurencyjną pozycję w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie oraz pomgła rozwinąć w Dębicy produkcję opon o najwyższych parametrach technicznych.

Firma Oponiarska Dębica S.A. wprowadza na rynek oponę letnią Dębica Presto, przeznaczoną dla wymagających kierowców, ceniących sobie dynamiczną jazdę.

T.C. Dębica S.A. produkuje opony HP i UHP. w 2012 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. wprowadza na rynek pierwszą w historii marki oponę zimową przeznaczoną do samochodów o wysokich osiągach – Dębica Frigo HP.

W sierpniu 2012 r. z taśm zjechała pierwsza opona 17" o rozmiarze 225/45R17 - Dębica Furio 91W. Firma Oponiarska Dębica S.A. rozpoczęła również produkcję opon o najwyższych indeksach prędkości W (270 km/h) i Y (300 km/h).

W 2012 r. Dębica implementuje nowy punkt na mapie prestiżowych wydarzeń muzyczno-kulturalnych Polski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, Firma Oponiarska Dębica S.A oraz Goodyear Dunlop Tires PolskaSp. z o.o. zdecydowały o przeobrażeniu dotychczasowej formuły imprezy Dębica-Dębicy w ogólnopolski festiwal muzyczny.

W fabryce produkuje się opony z oceną BA, najwyżej obecnie klasyfikowane opony w ramach europejskiego systemu etykietowania ogumienia.

Trwają prace rozwojowe nad produkcją opon AA oraz rozszerzeniem palety asortymentowej. W 2013 r. rozpoczęto produkcję zimowych opon ciężarowych.

2014

T.C. Dębica S.A. obchodzi 75 rocznice powstania fabryki. Firma Oponiarska Dębica S.A. składa hołd twórcom Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy, dzięki którym polski producent opon jest obecnie jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów na świecie.

2015

Dwadzieścia  lat temu, 2 grudnia 1995 r. The Goodyear Tire & Rubber Company  zakupił 32,7% akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 28 grudnia 1995 r.  podniesiono kapitał akcyjny  przez emisję akcji serii C i amerykański koncern objął większościowy  pakiet, tj. 50,79% akcji.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA