CSR

CSR

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą bycia dobrym, cenionym sąsiadem w społeczności, w której prowadzi działalność. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz działaniom podejmowanym m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego firma odpowiada na lokalne potrzeby i umacnia zaangażowanie dla dobra lokalnej społeczności.

Firma angażuje się we współpracę z podmiotami o dużym uznaniu i wiarygodności w społeczności lokalnej, a także inspiruje swoich pracowników do podejmowania działań w ramach wolontariatu pracowniczego.

W ramach programu „Lepsza Przyszłość” firma decyduje się realizować i wspierać przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na życie ludzi, społeczności lokalnych oraz całej planety.

Priorytety działań w zakresie zrównoważonego rozwoju to:

 • bezpieczeństwo na drogach: promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności;
 • rozwijanie potencjału: inspirowanie ludzi do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego;
 • zrównoważony rozwój: ograniczanie odpadów oraz oszczędzanie źródeł energii naszej planety.

Rezultaty stosowania działania w zakresie społecznej odpowiedzialności w latach 2016 i 2017

Bezpieczeństwo na drogach

 • „Bezpieczna Droga do Szkoły” to doroczna akcja organizowana wspólnie z Urzędem Miasta w Dębicy oraz innymi partnerami reprezentującymi lokalny biznes. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem, jak i pieszo.

W ramach programu firma wyposaża wszystkie dzieci, do których skierowana jest ta akcja, w wyprawki z elementami odblaskowymi zwiększającymi widoczność dzieci po zmroku oraz w książeczkę do kolorowania promującą zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Akcja odbywa się w pierwszych dniach września i przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W 2017 roku odbyła się ona 8 września.

W czasie wydarzenia, które organizowane jest na świeżym powietrzu, partnerzy proponują dzieciom wiele atrakcji służących przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia zabawy ruchowe dla dzieci ściśle związane z tematem ruchu drogowego, np. tory dla samochodów akumulatorowych, gry planszowe, zabawy angażujące zmysł wzroku i słuchu czy – cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci – warsztaty pierwszej pomocy. Kulminacją wydarzenia jest wręczenie przez wszystkich partnerów akcji wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów zawierających elementy odblaskowe.

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” odbywa się od 6 lat, w 2017 roku wzięło w niej udział 505 uczniów z klas pierwszych, a od 2012 roku plecaki z wyposażeniem i odblaskami otrzymało ogółem 3018 dzieci.

 

 • Pora Zmienić Opony – Firma Oponiarska Dębica S.A. jako członek Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających wiedzę użytkowników na temat wpływu sezonowej wymiany opon na bezpieczeństwo jazdy. Wspiera organizację kampanii dotyczących bezpieczeństwa jazdy, np. „Pamiętaj o oponach –pamietajooponach.pl”, gdzie przekazywane są informacje pomagające dbać o opony i zwiększać bezpieczeństwo na drodze.

Rozwijanie potencjału

 • Politechnika Dziecięca – Spółka wspiera zajęcia filii Politechniki Dziecięcej w Dębicy. Zajęcia prowadzone są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Wykłady i laboratoria prezentują wiedzę techniczną, inżynieryjną, przyrodniczą itd. Poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wzmacniają zainteresowanie dzieci tymi dziedzinami nauki. Wykorzystując naturalną ciekawość świata u najmłodszych i pobudzając wyobraźnię, motywują do dalszego rozwoju.

W 2017 roku dzięki wsparciu m.in. Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w bezpłatnych zajęciach w Dębicy udział wzięło 726 dzieci, w tym 126 dzieci pracowników firmy. Od początku akcji w zajęciach Politechniki Dziecięcej wzięło udział 1977 dzieci. 

 • Działaj Lokalnie – Spółka przystąpiła jako partner do edycji 2017 programu Działaj Lokalnie, którego ośrodkiem w Dębicy jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Głównym celem programu jest aktywizacja lokalnych środowisk poprzez realizację projektów obywatelskich, co wzmacnia integrację i rozwój tych społeczności. W 2017 roku w ramach tego programu grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zrealizowały 13 projektów. Wszystkie skierowane były do środowisk lokalnych z Dębicy i okolic, a koncentrowały się na: mobilizacji do wysiłku fizycznego poprzez doposażanie świetlic w sprzęt sportowy oraz proponowanie aktywności z instruktorami; aktywizację seniorów; wspieranie dialogu międzypokoleniowego; przywracanie i promowanie dawnych tradycji, wymianie doświadczeń i umiejętności wewnątrz społeczności czy też promocji organizacji czasu wolnego dla młodzieży bez urządzeń cyfrowych. Wszystkie te zadania zrealizowano na zasadzie wolontariatu, a cel każdego z nich, z punktu widzenia środowisk lokalnych, uzupełniał istotne potrzeby tych grup.
 • Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. Na mocy zawartego w 2010 roku Porozumienia, Spółka przyjmuje na praktyki uczniów z klas o profilu technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Praktyki odbywają się w drugim semestrze. Ponadto, na mocy Porozumienia, Spółka co roku przyznaje stypendium dla czterech najzdolniejszych uczniów, w wysokości 300 pln na miesiąc w okresie od września do czerwca. Stypendium przyznaje się na podstawie kryteriów zawartych w Porozumieniu, czyli: średniej ocen, oceny z zachowania, frekwencji, uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału w kółkach zainteresowań, itp. W 2017 (podobnie jak w latach ubiegłych) stypendium otrzymało dwóch uczniów z klasy o profilu technik informatyk i po jednym uczniu z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik.

Integracja ze społecznością lokalną Dębicy

 • W ramach programu wolontariatu pracownicy Spółki mogli zaplanować i przeprowadzić akcje dla społeczności lokalnej. Specjalnie na ten cel otrzymali wolne godziny, które mogli przeznaczyć na realizację działań. W roku 2017 zrealizowano dwa projekty, oba skierowane do uczniów szkół podstawowych.
 • W pierwszym projekcie pracownicy Spółki przeprowadzili warsztaty recyklingowe, podczas których dzieci dowiedziały się, jak segregować odpady, a podczas zajęć praktycznych miały okazję same spróbować nadać drugie życie już raz wykorzystanym przedmiotom, które w innym wypadku trafiłyby do kosza (np. tworzyły ozdoby z pustych butelek, opakowań plastikowych itp.).
 • Drugi projekt trwał dwa dni. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których dzieci pod okiem naszych wolontariuszy uczyły się przygotowywania przekąsek i same próbowały swoich sił w kuchni. Na drugi dzień wolontariusze zaplanowali rajd rowerowy, którego trasa prowadziła przez atrakcyjne turystycznie i krajoznawczo tereny Dębicy.
 • Dzień Otwarty w Fabryce – w 2017 roku ponad 1200 pracowników oraz ich rodzin wzięło udział w zorganizowanym już po raz trzeci Dniu Otwartym w dębickiej fabryce opon. Razem ze zwiedzaniem zakładu zorganizowane zostały aktywności dla dzieci i dorosłych nakierowane na bezpieczeństwo drogowe oraz promowanie zdrowego stylu życia.

GoodFest – cykliczna impreza dla mieszkańców Dębicy. Przez lata zmieniała swój charakter (od festynu przez festiwal muzyczny po piknik rodzinny), jednak nie straciła swojego głównego celu, którym jest integracja środowiska lokalnego. Podczas tegorocznej edycji Spółka koncentrowała się na prezentacji swoich działań w zakresie CSR, pojawiły się zatem stoiska Politechniki Dziecięcej, wspierania ochrony środowiska i bezpieczeństwa na drodze. W trakcie imprezy dostępne było m.in. stanowisko Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie działało „zielone kino rowerowe” – aby obejrzeć film animowany, dzieci musiały wytworzyć prąd poprzez pedałowanie na specjalnie przygotowanym rowerze. Oprócz rozrywek edukacyjnych przygotowana została również strefa rozgrywek sportowych, gdzie najmłodsi mogli rywalizować pod opieką profesjonalnych trenerów, a także specjalna strefa z atrakcjami przygotowana dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. W 2018 roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 8 tys. osób.

 

Więcej informacji o podejściu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu można znaleźć w raporcie rocznym za 2017 r. w części "Sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za 2017 rok" w punkcie 14. „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2017”.

Dokument jest dostępny w zakładce „Relacje Inwestorskie” w sekcji „Raporty”.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA