Poprawa wyników w ujęciu r/r oraz w porównaniu z IV kwartałem 2017

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2018 r. przychody w wysokości 500,9 mln zł, o 4,3% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. oraz o 12,6% wyższe w porównaniu z IV kwartałem minionego roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. zysk EBIT wyniósł 53 mln zł, tj. był o 23,0% wyższy
w porównaniu z I kwartałem 2017 r. Jest to także znacząca poprawa – wzrost o 38,1 mln zł (255,7%) w porównaniu do IV kwartału 2017 r.

W I kwartale 2018 r. zysk netto wyniósł 55,2 mln zł, czyli był o 23,5% wyższy w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Wynik ten jest również o 43,5 mln zł (371,8%) lepszy od osiągniętego w IV kwartale minionego roku.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear po I kwartale 2018 r. stanowiła 89,4% sprzedaży ogółem, wobec 89,8% w analogicznym okresie 2017 r. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych spadła w I kwartale 2018 r. o 0,6% w porównaniu do I kwartału 2017 r., zaś jej udział w przychodach ogółem wyniósł 10,6%.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 7,4 mln zł i były o 7,2 mln zł niższe niż w tym samym okresie 2017 r. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, administracji oraz działań reklamowych.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji w I kwartale 2018 r. były o 6,1% niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czynnikiem wpływającym na ten wynik był przede wszystkim spadek cen materiałów.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2018 r. 

w mln PLN

1Q 2018 r.

1Q 2017 r.

Zmiana

4Q 2017 r.

Przychody ze sprzedaży

500,9

523,7

-4,3%

444,8

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

53,0

43,1

+23,0%

14,9

Zysk netto

55,2

44,7

+23,5%

11,7

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 25,8 mln zł. Przeznaczono je głównie na dalszą modernizację procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance) oraz produkcji opon o rozmiarach 17 cali i wyższych, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

„Potencjał rynku oponiarskiego w większości krajów europejskich, w pierwszym kwartale 2018 r. był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniejszy potencjał był spowodowany m.in. korektą w stosunku do zwiększonych zakupów, które miały miejsce w pierwszym kwartale 2017 r. W tej wymagającej sytuacji rynkowej, pomimo nieznacznie niższych przychodów, Spółka poprawiła wyniki finansowe, wypracowując zysk netto o 23,5%  wyższy niż rok wcześniej” mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA