Poprawa warunków rynkowych w II kwartale i wzrost sprzedaży do podmiotów niepowiązanych

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I półroczu 2018 roku.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I półroczu 2018 r. przychody w wysokości 969,0 mln zł, czyli o 2,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Przychody w samym II kwartale tego roku wyniosły 468,0 mln zł, czyli były o 0,6% niższe od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.  

W pierwszym półroczu 2018 r. zysk EBIT wyniósł 67,2 mln zł, tj. był o 15,6% wyższy
w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale wynik EBIT wyniósł 14,2 mln zł, czyli był o 5,6% niższy w porównaniu do II kwartału 2017 r.

W I półroczu 2018 r. zysk netto wyniósł 67,6 mln zł, czyli był o 8,7% wyższy w porównaniu
do I półrocza 2017 r. Zysk netto wypracowany w II kwartale tego roku wyniósł 12,4 mln zł,
co oznacza spadek o 29,0% w porównaniu do II kwartału 2017 r.
 

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear  po I półroczu 2018 r. stanowiła 89,0% sprzedaży ogółem, wobec 90,6% w analogicznym okresie 2017 r. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 14,3% w ujęciu rok do roku, zaś jej udział w przychodach ogółem wyniósł 11,0%, wobec 9,4% rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 13,1 mln zł i były o 13,3 mln zł  niższe niż w tym samym okresie 2017 r. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, administracji oraz działań reklamowych.

Jednostkowe koszty produkcji spadły w pierwszym półroczu 2018 r. o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek ten nastąpił głównie w kosztach materiałów.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
w I połowie 2018
r. 

w mln zł

2Q 2018 r.

2Q 2017 r.

Zmiana

1H 2018 r.

1H 2017 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

468,0

471,0

-0,6%

969,0

994,7

-2,6%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

14,2

15,0

-5,6%

67,2

58,1

15,6%

Zysk netto

12,4

17,5

-29,0%

67,6

62,2

8,7%

W I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 32,4 mln zł, które przeznaczono głównie na dalszą modernizację procesu produkcji. 

Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, był w II kwartale br. wyższy we wszystkich segmentach w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Szczególnie korzystnie zachowywał się rynek opon do samochodów ciężarowych, który w II kwartale w Polsce wzrósł o 19,8% i notował dwucyfrowe wzrosty również na innych rynkach europejskich. Na rynkowe wskaźniki sprzedaży w całym półroczu wpływ miał słabszy wynik I kwartału, który był efektem wysokiej bazy rok wcześniej.   Wykorzystując poprawę warunków rynkowych  II kwartału, zwiększyliśmy o 14,3% sprzedaż do podmiotów niepowiązanych w ujęciu półrocznym– mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA