Informacje o spółce

T.C. Dębica S.A. jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe akcje (free float) stanowią 18,6%. Bardzo dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie.

Wyniki finansowe

(dane w tys. zł)   Bieżące i historyczne podstawowe dane finansowe do pobrania

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiał
 

2 321 586

 

2 133 259

 

1 986 179

 

1 837 805

 

1 765 584

 

1 678 676

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  134 994  109 633  97 022  77 406  82 622  51 658
Zysk (strata) brutto  113 604  116 882  102 554  74 380  86 819  52 008
Zysk (strata) netto  90 795  93 426  115 526  86 946  78 913  64 753
Aktywa  1 454 724  1 391 969  1 429 478  1 397 302  1 431 948  1 451 820
Liczba akcji  13 802 750  13 802 750  13 802 750  13 802 750  13 802 750  13 802 750
Kapitał własny  818 230  866 245  935 118  964 369  999 803  1 025 080

 

Notowania

Kurs na dzień 2018-04-24:
131 zł
-0.76%
Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA