Wyniki finansowe

(dane w tys. zł)   Bieżące i historyczne podstawowe dane finansowe do pobrania

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiał
 

1 986 179

 

1 837 805

 

1 765 584

 

1 678 676

 

1 963 453

 

1 932 268

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  97 022  77 406  82 622  51 658   122 391 99 622
Zysk (strata) brutto  102 554 74 380   86 819  52 008  121 569 97 737
Zysk (strata) netto 115 526  86 946   78 913 64 753   119 574 102 589
Aktywa  1 429 478   1 397 302 1 431 948  1 451 820   1 648 632 

89 752

Liczba akcji  13 802 750   13 802 750  13 802 750   13 802 750  13 802 750 13 802 750
Kapitał własny  935 118  964 369  999 803   1 025 080  1 112 218 1 112 252

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2019 przekazał do publicznej wiadomości informację o wstępnych (nieaudytowanych) wybranych wynikach za 2018 r.:

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 1 932 268 tys. zł
  2. Zysk netto: 89 752 tys. zł

 Spółka zastrzega jednocześnie, że:

  • prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2018, których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 17 kwietnia 2019 r.;
  • powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości;
  • powyższe wartości będą podlegały badaniu firmy audytorskiej i mogą ulec zmianie.

 Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych wyników w związku z decyzją o nieprzekazywaniu raportów kwartalnych za ostatni (czwarty) kwartał roku obrotowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

 

Notowania

Kurs na dzień 2019-06-17:
80 zł
-0.25%
Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA