Akcjonariat

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji % kapitału  % głosów
Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu* 11 234 912  81,40%  81,40%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.** 807 483 5,85% 5,85%
Pozostali akcjonariusze (free float)  1 760 355 12,75% 12,75%
Łącznie 13 802 750 100% 100%

* Źródło: Raport bieżący nr 20/2018 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową, data publikacji: 05.09.2018 r.

** Żródło: Raport bieżący nr 35/2018 Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA