Rok 2016 pod znakiem znaczącego wzrostu sprzedaży do podmiotów niepowiązanych.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w czwartym kwartale minionego roku przychody w wysokości 322,1 mln zł, o 9,2% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po czterech kwartałach 2016 roku.   

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w czwartym kwartale minionego roku przychody w wysokości 322,1 mln zł, o 9,2% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. Po czterech kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 1,7 mld zł i były o 4,9% niższe w ujęciu rok do roku. Miało to związek przede wszystkim ze spadkiem sprzedaży do podmiotów powiązanych, wynikającym z niższych cen sprzedaży z uwagi na spadek ceny surowców, oraz z niższych wolumenów produkcji.

Po czterech kwartałach 2016 r. zysk EBIT wyniósł 51,7 mln zł, tj. był o 37,5% niższy
w porównaniu z rokiem 2015. W samym czwartym kwartale 2016 r. na poziomie działalności operacyjnej odnotowano stratę w wysokości 23,2 mln zł, co w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. jest wynikiem lepszym o 2,2 mln zł.

Po dwunastu miesiącach minionego roku zysk netto wyniósł 64,6 mln zł, czyli był o 18,1% niższy
w porównaniu do 2015 r. W samym czwartym kwartale 2016 r. Spółka wykazała stratę netto w kwocie 15,6 mln zł, czyli wynik o 7 mln zł lepszy w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2015 r.

Przychody ze sprzedaży uzyskane od podmiotów z Grupy Goodyear po czterech kwartałach 2016 r. stanowiły 89,7% sprzedaży ogółem, wobec 92,6% w analogicznym okresie 2015 r. Wartość sprzedaży
do podmiotów niepowiązanych wzrosła w minionym roku o 31,3% w porównaniu z rokiem 2015, zaś jej udział w przychodach ogółem wzrósł z 7,4% do 10,3%.

Po czterech kwartałach 2016 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 76,2 mln zł i były
o 0,6% wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. Wzrost ten wynika głównie z wyższych wydatków marketingowych oraz bonusów handlowych udzielanych klientom Spółki.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w czterech kwartałach 2016 r. o 4,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czynnikiem wpływającym na ten wynik był spadek cen surowców i materiałów.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
w czwartym kwartale i po czterech kwartałach 2016
r. 

w mln PLN

4Q 2016 r.

4Q 2015 r.

Zmiana

1-4Q 2016 r.

1-4Q 2015 r.

Zmiana

Przychody

ze sprzedaży

322,1

354,6

-9,2%

1 678,7

1 765,6

-4,9%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-23,2

-25,4

-

51,7

82,6

-37,5%

Zysk netto

-15,6

-22,6

-

64,6

78,9

-18,1%

W 2016 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 77 mln zł. Przeznaczono je głównie na dostosowanie procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance) oraz produkcji opon o rozmiarach 18 cali, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

Przepływy pieniężne netto Spółki za cztery kwartały 2016 r. wyniosły 56,2 mln zł, a stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu czterech kwartałów 2016 r. do 85,6 mln zł na koniec grudnia minionego roku, z 29,4 mln zł na koniec grudnia 2015 r. Takie ukształtowanie się przepływów świadczy o dobrej kondycji Spółki, która z wypracowanych dodatnich strumieni działalności operacyjnej może finansować działalność inwestycyjną i regulować zobowiązania. Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, był w czwartym kwartale 2016 r. wyższy, niż w analogicznym okresie roku 2015. Dotyczyło to segmentu opon do pojazdów osobowych oraz ciężarowych. W ujęciu rok do roku, obserwowaliśmy również na rynkach europejskich tendencję wzrostową w segmencie opon do aut osobowych, a w przypadku Polski nawet 12,6% wzrost. W segmencie opon do samochodów ciężarowych w 2016 roku dało się zauważyć stabilny wzrost potencjału na rynku polskim oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie rosła sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w Europie Zachodniej, która jest dla nas głównym rynkiem sprzedaży tego produktu. Efektywnie wykorzystując dobrą sytuację rynkową, w 2016 roku znacząco - o 31,3% - zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych. W efekcie stanowiła ona w tym okresie ponad 10% naszej sprzedaży – mówi Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  

Więcej informacji udziela:

Urszula Korzec

Specjalista ds. Komunikacji                                                              

Firma Oponiarska Dębica S.A.                                                          

Tel. 14 695 17 50 

e-mail: urszula_korzec@goodyear.com        

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA